مرجع خرید و فروش فرش
مرجع خرید و فروش فرش

چله نخستین اپلیکیشن تخصصی آگهی فرش

چلّه نخستین اپلیکیشن تخصصی در زمینه فرش است که فعالت خود را از سال 1398 آغاز کرده؛ ما به دنبال ارائه به فعالین حوزه فرش هستیم.

ارتباطی که به راحتی برای کاربران میسر و خیلی آسان می توانند نیازهای خود را برطرف کنند.

در چلّه ما تنها به انتشار آگهی کاربران پرداخته و هیچ تضمینی در مورد صحت و سقم آن نداریم

معرفی تیم چله

محمدعلی ناظری – مدیر و توسعه دهنده